Client: Carns Llania
Producte: Catalàleg de productes
Descripció: Disseny del catàleg i maquetació.