Client: Expande tu mundo
Producte: Flyer promocional
Descripció: Disseny del flyer promocional