Client: Associació Pirineu Art
Producte: Fulletó informatiu de tallers 
Descripció: Disseny i maquetació del fulletó