Client: Llania / Cal Tomàs
Producte: flyer promocional de la botiga
Descripció: Disseny del flyer


Client: Cedricat/Parc Natural de l'Alt Pirineu
Producte:Cartell i desplegable
Descripció: Disseny i maquetació del cartell i el flyer promocionant els artesants.